KEHONHUOLTO

Käyntihintaan sisältyvät asiakkaan tarpeiden mukaan seuraavat palvelut.


KÄYNTI   60 min.  /  50€

KÄYNTI   90 min.  /  70€


TUTKIMINEN:   Perustuu kehon rakenteiden, toiminnallisuuden sekä hermoston integraatioon.

KIVUN/ OIREEN HOITO: Hieronnan lisäksi, triggerpistekäsittelyt ( Dry needling tai hieronta ), Counterstrein tekniikat, mobilisaatiokäsittelyt, faskia- lihaskalvo

käsittelyt, ultraääni- tai Tenshoidot, kinesioteippaus.

KEHON TASAPAINOITUS:  Hieronnan lisäksi, faskialinjojen tasapainoitus, mobilisaatiokäsittelyt, liikehoidot, FMT-teippaukset, kotiharjoitteet.

FASKIAN TOIMINNALLINEN HARJOITTAMINEN:  Kehon liikkuvuuden lisääminen, myofaskiaalinen harjoittelu, rekyyliharjoittelu.


Alla tarkemmat kuvaukset palveluista.KEHO +

Kehonhuolto + toiminnallisuus

TUTUSTU

HIERONTA:

Hieronta ja sen eri otteet ovat pohjana kaikelle manuaaliselle käsittelylle. Ilman kehon herättelyä tai lämmittelyä, voidaan aiheuttaa jopa kudosvaurioita.

Hierontaa voidaan tehdä klassisesti, jossa miellyttävillä otteilla muokataan lihaskudosta ja tavoitteena palauttaa kudosten aineenvaihdunta.

Syväkudoshieronnassa pyritään vaikuttamaan myös syvempiin lihasryhmiin, lihaskalvoihin ja kudoksiin kohdistettu paine on usein voimakkaampaa. 

( Alla mainitut faskiakäsittelyt, ovat usein sekoitus syväkudoshierontaa sekä faskian käsittelyä )


Omassa hieronnassani sekoittelen hoidon aikana eri hieronta menetelmiä, tekniikoita sekä venytyksiä. 


FASKIAKÄSITTELYT:

Faskia on koko kehon kattava, monikerroksinen pehmytkudos järjestelmä jonka tehtävänä on tukea kehoa, mahdollistaa kehon liike, antaa informaatiota

aivoille kehon asennoista sekä liikkeestä. Järjestelmä luo painetta ympäröiviin kudoksiin, jotta voimantuotto olisi mahdollista. Yksi tärkeimmistä, jakaa kehoon 

kohdistuvat kuormat tasaisesti eri kehon osille jolloin vältetään mm. nivelalueille kohdistuvat pistekuormitukset.


Faskian käsittelyyn on monia tapoja ja onkin siksi tärkeää ymmärtää kudoksen ja koko järjestelmän toiminta. Kipu ei useinkaan ole hoidon tehoamisen 

kannalta paras vaihtoehto, usein kudoksia kuuntelemalla, eri tekniikoita sekoittamalla saadaan nopeammin pysyviä tuloksia. Itse ajattelen faskiaverkoston 

ja sen käsittelyn kokonaisuutena. Esim. Oikeaan olkapäähän vaikuttava kalvojärjestelmä saa alkunsa alaraajoista. Kokonaisuuden sekä hoidon pysyvien 

tulosten kannalta kokonaisen faskialinjan liikkuvuuden palauttaminen ja ylläpito on olennaisen tärkeää.


TRIGGERPISTE KÄSITTELYT:

Triggerpisteet ovat pehmytkudoksen kipupisteitä, ylireakoivia hermopäätteitä.  Triggerpisteet ovat suurin pehmytkudosperäisten ( myofaskiaalisten ) kipujen

aiheuttaja. Kipua, särkyä, puutuneisuutta, voimattomuutta, epämääräistä kipua voi esiintyä laajallakin alueella. Triggereiden aiheuttamaa kipua kutsutaan 

heijastekivuksi, sillä oireilu on usein kaukanakin triggerpisteestä.  TrP pisteillä on tutkimusten perusteella suora yhteys heikentyneeseen

lihaksen voimantuottoon, aktivaatioon sekä asento- sekä liike aistimuksen häiriintymiseen. Toisin sanoen, sinulla voi olla tietämättäsi suuria lihasvoimaan

liittyviä ongelmia esim. alaraajojen välillä, joka voi ilmetä esim. tasapaino ongelmina.

Triggerpisteiden syntyyn vaikuttavat pehmytkudoksen aineenvaihdunnan heikkeneminen, liikkuvuuden häviäminen, staattinen rasitus, ulkoiset traumat 

sekä stressi.


Triggerpisteitä voidaan käsitellä manuaalisesti hieromalla. Tämä tapa on hieman kivuliaampi sekä hitaampi, sillä jo ennestään arkaa kudosta joudutaan

hieromaan jonkin aikaa.  Dry needling (kuivaneulaus) on länsimaiseen lääketieteeseen perustava hoitomuoto joka tehdään akupuntioneulalla.

Kuivaneulaus ei ole akupunktiota.  Akupunktio perustuu itämaiseen lääketieteeseen ja siinä hoidetaan meridiaaneihin perustuvia akupisteitä.

Kuivaneulauksessa hoidetaan triggerpisteitä, jotka palpoidaan aina jokaiselta erikseen, sillä niiden sijainti vaihtelee. Akupunktiossa neulat

usein jätetään hoidon ajaksi akupisteisiin. Kuivaneulauksessa neulalla "neulotetaan" triggerpiste ja neulotus voi kestää vain muutaman 

sekunnin.  Dry needling onkin huomattavasti kivuttomampi ja tehokkaampi keino triggerpisteiden käsittelyyn. 


COUNTERSTREIN (SCS) tekniikalla käsitellään kehon kipupisteitä, jotka EIVÄT OLE TRIGGERPISTEITÄ. 

Asiakkaan kuvailema oire kipupistettä palpoidessa erottaa nämä kaksi kipupistettä toisistaan.  Erotusdiagnostiikka on hoidon tulosten kannalta tärkeää.MOBILISAATIO TEKNIIKAT:

Mobilisoinnin tavoite on luoda tilaa ja liikkuvuutta lukittuneisiin rakenteisiin. Usein mobilisaatiotekniikoita käytetään rajoittuneen nivelen tai nikaman

liikkuvuuden palauttamiseen. Mobilisaatiotekniikat eivät usein yksinään ole kovinkaan tehokkaita pysyviin hoitotuloksiin vaan järkevästi yhdistettynä

muihin manuaalisiin tekniikoihin sekä tukihoitoihin. Mobilisaatiolla saadaan usein hyvät tulokset akuutin kivun hoidossa, kun kipua on saatava hallintaan.


KINESIOTEIPPAUS:

Kinesioteippausta voidaan käyttää manuaalisen hoitamisen tukena, kun ohjaillaan asentoa tai liikettä, poistetaan kipua tai ennaltaehkäistään

loukkaantumisia. Teippausta usein käytetään yksittäisten kudosten tai kudosryhmien teippaamiseen. Turvotusten sekä laajojen verenpurkaumien

hoidossa teippaus on ehdoton.

FMT- teippauksessa teipataan kokonaisia lihastoiminta-/ faskialinjoja mm. tukemaan jotakin tietyn liikkeen tuottamista tai linjan aktivoitumista.

Näin saadaan myös hermosto kokonaisvaltaisemmin mukaan kehon tasapainotukseen.


ULTRAÄÄNI ja TENS hoidot:

Näillä tukihoidoilla käynnistetään tehokkaasti kehon omat paranemis-, sekä kivunlievitysmekanismit. Tehokkaimmillaan akuutissa kivussa.

Ultraääni on paljon käytetty hoito syväkudos käsittelyissä. Ultraäänellä päästään syimpiinkin kudoksiin ja on hyvä tukihoito muun manuaalisen

käsittelyn rinnalla.  Ultraääni vilkastuttaa kudoksen aineenvaihduntaa ja sitä kautta kudoksen paraneminen tehostuu. Käsiteltävä alue voi olla

lihaskudoksessa, nivelessä, jänteessä tai kalvolla.

TENS- hoito perustuu eri taajuksilla toimiviin sähköimpulsseihin.  Perustuu myös aineenvaihdunnan vilkastumiseen, lihas supistuksen

kautta. Tehoaa parhaiten vaurioituneen lihaskudoksen hoitoon. Voidaan yhdistää Dry needling hoitoon.


MYOFASKIAALINEN HARJOITTELU:

Harjoittelun tavoitteena palauttaa " kuivuneeseen " faskiajärjestelmän liikkuvuus ja poistaa kehosta pistekuormitusta, jotka ovat usein syinä

pitkittyneisiin tuki- ja liikuntaelin vaivoihin.  

Kirjoita teksti tähän