Koulutettu hieroja 2012

Rakenteellinen ja toiminnallinen  integraatio, myofaskiaalinen harjoittelu ( A-P Lindberg, Anatomy treins )  2017, 2018, 2019

Senso Reflex Expert, Sensotreiner 1. 2017-2018 

Manuaalisen terapian koulutuksia:

Kalevalainen jäsenkorjaaja 2014, 2017, 2018 

Mobilisaatio/ manipulaatio (Piironen Tapio, Fysiomentorit) 2018,2019 ja jatkuu....

Useita täydennys kursseja, alla niistä lisää.

Myofaskiaaliset kivut ja triggerpiste käsittelyt 2012 ( Palmanmäki ) 

Dry Needling/ advanced/ professional 2018, 2019 ( Palmanmäki )

FMT- taping/ pro 2018

TULOSSA!


Koulutetulle hierojalle on opetettu ihmiskehon perus anatomia sekä fysiologia. Koulutettu hieroja osaa käsitellä ihmiskehoa sitä vahingoittamatta. Koulutettu hieroja taitaa klassisen hieronnan perusotteet ja osaa näin manuaalisesti muokata lihaskudosta. Koulutetulla hierojalla on tieto ja taito kehosi rakenteellisessa tutkimisessa, lähettää sinut tarvittaessa jatkohoitoon toiselle terveydenhuollon ammattilaiselle. Koulutettu hieroja on Valviran valvoma, luvanvarainen terveydenhuollon ammattilainen.

Rakenteellinen ja toiminnallinen integraatio  (Anatomy Trains) on kokonaisvaltainen näkemys tuki- ja liikuntaelimistön anatomiasta, rakenteesta ja toiminnasta. Selkeänä erityispiirteenä Anatomy Trains-näkemyksessä ovat myofaskiaaliset jatkumot, jotka muodostuvat lihaksista ja sidekudoksesta, faskiasta. On tärkeä ymmärtää kehon toimintaa ja sen eri yksittäisten  rakenteiden vaikutukset koko kehon toimintaan. Taito havainnoida kehon 3D/4D liikettä, auttaa selvittämään erilaisten oireiden aiheuttajat. Menetelminä manuaaliset lihaskalvojen käsittelyt ja mobilisaatiot. 

 • Osaa hahmottaa myofaskiaaliset linjat sekä staattisen asennon että dynaamisen liikkeen analyysissä
 • Ymmärtää faskian monet eri roolit kehossa, osana muita järjestelmiä
 • Osaa arvioida kehon asentoa ja näkee kehon eri osien asennot suhteessa toisiinsa.
 • Osaa nähdä globaaleja 3D/4D-yhteyksiä kehossa -kuinka vastakkainen olkapää vaikuttaa vastakkaiseen jalkaan. Ymmärtää syvällisesti koko kehon arvioimisen merkitys, kun tavoitteena on saavuttaa pitkäkestoisia positiivisia muutoksia kehon toiminnassa
 • Osaa arvioida faskiakerrosten liukua ja hyödyntämään tietoa liikkeen analysoinnissa.
 • Ymmärtää jännitteiden välisen yhteyden tasapainottamisen merkitys
 • Osaa mobilisoida faskiaa eri tekniikoin pysyvien ja kestävien tulosten aikaansaamiseksi.
 • Osaa muodostaa strategioita kehon tasapainottamiseksi ja mikä tärkeintä ymmärtää miksi ja milloin käsitellä ja mihin suuntaan.

Myofaskiaalinen harjoittelu perustuu asennon ja liikkeen arviointiin jossa lähdetään rakentamaan yksilöllisesti toiminnallista liikkuvuuden, voiman, nopeuden ja kestävyyden harjoittelua

Kardinaalilinjan toiminnallinen anatomia sekä niihin liittyvä asennon ja liikkeen 4D arviointi.

 • Eri liikestrategioiden tarpeen ymmärtäminen, milloin käyttää mitäkin strategiaa missäkin tilanteissa ja kuormitusolosuhteissa
  • Neutraalista stabiliteetista 4D dynaamiseen kontrolliin
 • 4D liikkeen periaatteet liikkeen tehon, taloudellisuuden, voiman ja nopeuden maksimoiseksi
 • 4D liikkeen liikkeen laadun ja hallinnan arviointi
 • 4D liikkeen liike ja kuormitus progressiot
 • 4D liikkeen soveltaminen käytäntööön

Liikkuvuusharjoittelun eri näkökulmat. Lihaskuntoharjoitteiden heikko korrelaatio arjessa tai suurimmassa osassa lajeja tapahtuvaan liikkumiseen. Nostaminen vs. kuorman heilautus / siirtyminen kuorman kanssa. Päätavoitteena ymmärtää myofaskian kautta kehon tasapainottaminen sekä paremmin normaaliliikkumista kehittävä rekyyliharjoittelu

Myofaskiaaliset kipupisteet: 

triggerpisteet (joskus lyhennettynä TrP tai MTP, tunnetaan myös nimellä MPS eli myofaskiaalinen kipuoireyhtymä tai CMP eli chronic myofascial pain) ovat ärtyneitä kohtia lihaksissa, jotka johtuvat paikallisesta iskemiasta eli hapenpuutteesta. Triggerpiste tuntuu painaessa kivuliaalta ja sen painaminen tyypillisesti laukaisee/pahentaa referoitua kipua tai muita triggerpisteen aiheuttamia oireita. Triggerpiste voi olla aktiivinen (aiheuttaa aktiivisesti kipua ja/tai muita oireita) tai latentti (aiheuttaa vain heikentynyttä liikkuvuutta ja on kipeä painettaessa).

Counterstrain menetelmällä hoidetaan kipupisteitä, jotka oireilevat TrP pisteiden tavoin.  Mutta erotusdiagnostiikalla ja paikantamisella voidaan nämä pisteet kuitenkin erottaa toisistaan. Tämä onkin tärkeää hoidon lopputuloksen kannalta. 

Sensomotorinen metodi, Tämä ainutlaatuinen metodi on ollut käytössä kansainvälisesti jo reilusti kolmatta vuosikymmentä. Yhä useammat yritys- ja urheilumaailman, opetusalan ja kuntoutusalan edelläkävijät myös Suomessa ovat löytäneet toiminnalliseen neurotieteisiin perustuvasta sensomotorisesta metodista apua parempiin tuloksiin. Toiminnallisen neurotieteen erityisosaaja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaidemme tuki- ja liikuntaelin vaivoja hoidetaan tavalla, joka terveyden, toimintakyvyn ja liikkumisen parantamisen ohella mahdollistaa myös hermoston vapaamman toiminnan. Hermoston vapaa toiminta on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ehdoton edellytys.

Fascial Movement Taping (FMT) on tapa ajatella ihmiskehosta. Se perustuu ketjumaisesti toimivasta lihaksistosta. Puhutaan "pitkittäismuotoisesta anatomiasta" ja "liikekaavasta". Yksinkertaisesti FMT keskittyy kehon liike-integraatioon lihassupistusten kautta. Aivot yhdistyvät kehon katkeamattomaan fascia-verkostoon ja ihostimulaation kautta suorituskyky ja kuntoutuminen tehostuu.

Kalevalainen jäsenkorjaus on tieteellisesti tutkittu, perinteeseen pohjautuva ja edelleen kehittyvä suomalainen hoitomuoto, jossa ei niksauteta eikä naksauteta, vaan hoidetaan kokonaisvaltaisesti ja pehmeästi, luonnollista liikettä hyödyntäen. Hoidossa tasapainotetaan kehon kineettinen ketju (tukiranka). Hoito lisää lihasten ja nivelten liikkuvuutta, avaa lihaskalvoja sekä parantaa kudosnesteiden kiertoa ja hermotoimintaa ja siten tasapainottaa kehoa kokonaisvaltaisesti.